Update voortgang

Er is de afgelopen tijd hard gewerkt aan de uitwerking van de nieuwbouwplannen. Er zijn enkele wijzigingen binnen het plan doorgevoerd en het bestemmingsplan is ingediend en alle bijbehorende onderzoeken zijn afgerond en ter inzage gelegd.
De prognose is dat de procedure voor de wijziging van het bestemmingsplan in het 2e kwartaal 2020 gereed zal zijn. 
 
Verder is er een alternatieve toegangsweg uitgewerkt. Ook worden de woningen technisch uitgewerkt ter voorbereiding op de aanvraag voor de omgevingsvergunning. De procedure voor aanvraag omgevingsvergunning start in het 1e kwartaal van 2020 . Naar verwachting wordt dit afgerond in het 2e kwartaal.  U ziet een concept impressie van de woonwijk. Zo kunt u zich een beeld vormen van hoe de nieuwe woonwijk Wonen in de Maere eruit gaat zien. 

Verkoop

De verkoop van de woningen staat gepland voor het voorjaar van 2020. Zodra we meer informatie hebben over de start verkoop, dan publiceren wij dat op de website.

Menu